SENIORENVERENIGING TEYLINGEN

Welkom op de website van Seniorenvereniging Teylingen. Met ongeveer 2200 leden is de Seniorenvereniging een grote club in de gemeente Teylingen. Seniorenvereniging Teylingen (voorheen genaamd KBO Teylingen) is opgericht op 1 september 2015 middels een besturenfusie van de drie seniorenbonden KBO Sassenheim, KBO Voorhout en KBO Warmond in de gemeente Teylingen. Op 1 februari 2019 is de naam voor alle drie de afdelingen gewijzigd in “Seniorenvereniging Teylingen”.
Seniorenvereniging Teylingen is toegankelijk voor alle 50-plussers in de gemeente Teylingen ongeacht welke levensovertuiging.
Seniorenvereniging Teylingen stelt zich ten doel om voor haar leden en waar relevant voor de andere senioren de zelfredzaamheid van senioren te bevorderen. De vereniging wil senioren zolang mogelijk gezond, actief en betrokken houden bij de maatschappelijke ontwikkelingen en heeft een actieve participatie van de leden in het vaandel staan. De vijf speerpunten van de vereniging zijn: wonen/ zorg/welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. Naast deze onderwerpen stimuleert zij sociale contacten door organisatie van activiteiten en themamiddagen.
De plaatselijke afdeling is de plaats waar het directe contact ligt met en tussen de individuele leden en waar leden gebruik maken van de diverse activiteiten.
Seniorenvereniging Teylingen is aangesloten bij de landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen
Mw. Netty Havenaar
Email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
Bankrekening: NL 11 RABO 0354 5925 72