Samen voor lokale belangenbehartiging

Van oudsher richten KBO-afdelingen zich op ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning voor haar leden.

Door de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het behartigen van de belangen van onze leden belangrijk geworden. In deze wet staat, dat het belangrijk is dat iedere inwoner zo lang als mogelijk mee blijft doen in de maatschappij. Als dat niet meer zo makkelijk gaat en ondersteuning en/of hulp nodig is, dan kunt u een beroep doen op deze wet. De KBO wil haar leden behulpzaam zijn wanneer zij een beroep (moeten) doen op deze wet.

Hulp nodig?

  1. Gemeente (Zorgloket, Sociale Teams, ISD). Deze gemeentelijke instanties kunnen u helpen bij het verkrijgen van zorghulp, huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij financiële problemen. Het zorgloket is voor de inwoners van Sassenheim, de sociale teams zijn actief in Voorhout en Warmond.
  2. Welzijn Teylingen. (Mantelzorgondersteuning, Buurtkamers, Klusjes in en om het huis etc.
  3. KBO (VOA/ledenadviseur wonen, welzijn, zorg, Huba, wat staat voor hulp bij belastingaangifte).

In ontwikkeling

Voor de KBO in Teylingen is belangenbehartiging een terrein dat zich voortdurend ontwikkelt.

Wat gebeurt er  op dit gebied door de KBO: voor leden persoonlijk en voor alle ouderen.

  • In Teylingen zijn 7 Ouderen Adviseurs. Zij kunnen u op weg helpen bij het zoeken naar b.v. huishoudelijke hulp, naar vervoersmogelijkheden, een oplossing van een probleem in uw huis of tuin. Het betreft zaken die vallen onder de wet WMO. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat, Mevr. Netty Havenaar, tel: 0252-224126.  Zij zal u, indien nodig, verwijzen naar een adviseur.
  • De KBO is vertegenwoordigd in het Adviesplatform voor WMO en Jeugd in Teylingen. Hier denken we b.v. mee over besluiten van de gemeente die gaan over de wet WMO.
  • Een bestuurslid vertegenwoordigt de KBO-leden in de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Regio-taxi Holland Rijnland.
  • Andere bestuursleden zijn actief in het KBO-Bollenstreek overleg. Hier wordt b.v. besproken hoe de werkzaamheden verlopen van ouderenadviseurs of  hoe wij jonge senioren kunnen betrekken bij onze activiteiten. Het gaat er hierbij om, om samen na te denken over een zo goed mogelijk service door de KBO aan haar leden en hoe de KBO in de toekomst zo goed mogelijk verder kan gaan.
  • Er zijn contacten met Welzijn Teylingen en de wethouder die de WMO onder zijn beheer heeft.

De landelijke en provinciale KBO ondersteunen de afdelingen bij onderwerpen rond belangenbehartiging.

Meer weten?

Wilt u meer weten over belangenbehartiging, heeft u vragen over bepaalde onderwerpen of wilt u iets melden, belt u dan gerust naar het secretariaat of stuur een mail naar kboteylingen.secretariaat@gmail.com

COMMISSIE OUDERENADVISERING REGIO DUIN- en BOLLENSTREEK

De commissie ouderenadvisering, een commissie die werkzaam is binnen de kring Duin-en-Bollenstreek,werkt momenteel aan een vernieuwde opzet van de dienstverlening door leden aan leden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Die vernieuwde opzet willen de KBO’s in de regio gezamenlijk oppakken.

Hier komt echter veel bij kijken en er is veel overleg nodig tussen de besturen van de KBO’s in de bollenstreek en de gemeenten en Welzijn stichtingen binnen de gemeenten. Hieronder vindt u een aantal documenten die veel informatie bevatten over vrijwillige ouderen advisering. Bij de officiële instanties wordt dit Informele Onafhankelijke Clientondersteuning genoemd. Mocht u interesse hebben in deze materie dan kunt u veel informatie vinden via de onderstaande link’s.

2017 07 14 Rapportage belangenbehartiging KBO-PCOB tweede kwartaal 2017

Profiel-Informele-onafhankelijke-cliëntondersteuners [MOV-12211376-1.0]

4_vng_handreiking_clientondersteuning_0