Het verschil tussen een testament en een levenstestament

Testament

Een testament is van belang voor als u komt te overlijden, het is een beschikking waarbij u verklaart wat er na uw dood met al uw bezittingen moet gebeuren. Het testament wordt opgemaakt en vastgesteld door de notaris, het wordt door u getekend in bijzijn van de notaris en getuigen.

Levenstestament

Een levenstestament regelt uw wil en wensen terwijl u nog in leven bent en waar moet u dan aan denken?
Stel: u wordt plotseling heel erg ziek, krijgt een ongeluk, gaat dementeren en kunt niet meer voor uzelf opkomen of uw (geld)zaken regelen. Wat dan? Veelal gaan verschillende mensen zich ermee bezig houden en lang niet altijd op een manier die u voorstaat.

Voor meer informatie leesĀ hier deĀ folder over Levenstestament.