KBO blij met uitspraak huishoudelijke hulp

De rechter moest er wel aan te pas komen, maar met een goede afloop. Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo2015, zo oordeelde de Centrale Raad voor Beroep vandaag. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Dit is goed nieuws voor veel ouderen die hierdoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

De Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei uitspraak in drie zaken over huishoudelijke hulp. De Raad oordeelde over de aanspraak op huishoudelijke hulp onder de nieuw ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Beantwoord moest worden of huishoudelijke hulp valt onder de door de Wmo 2015 geregelde maatschappelijke ondersteuning. Enkele gemeenten hebben de hulp bij het huishouden met ingang van 1 januari 2015 namelijk aangemerkt als een ‘algemene voorziening’.

Uitspraak

De uitspraak was glashelder: mensen hebben recht op onafhankelijk objectief onderzoek naar hun persoonlijke situatie. Huishoudelijke hulp is maatwerk en ‘noodzakelijke zorg’. Gemeenten die in gebreke zijn gebleven, krijgen hiermee een tik op de vingers. De KBO, grootste ouderenorganisatie van Nederland, ziet het als precedentwerking. Manon Vanderkaa: “Dit is goed nieuws voor ouderen in heel het land.”

Schoonmaakhulp vergroot de zelfredzaamheid van een grote groep ouderen. Poetsen is fysiek zwaar werk, dat veel ouderen niet meer volledig zelf kunnen doen. Een schoon huis is een voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven functioneren in de eigen leefomgeving. Manon Vanderkaa: “Bovendien kan een huishoudelijke hulpverlener een oogje in het zeil houden en signaleren wanneer bijvoorbeeld de conditie van een thuiswonende oudere plotseling achteruit gaat. Daarmee vormt de hulp een belangrijk vangnet voor ouderen in onze veranderende samenleving.”

Zie voor meer informatie:

Het nieuwsbericht op de website van Unie KBO

of de volledige tekst van de uitspraak.