Welkom bij het (digitale) Zorgloket van de gemeente Teylingen!

In de krant is er ook al veel aandacht aan besteed. U als oudere kan te maken krijgen met het Zorgloket van de gemeente Teylingen. Vooral als u in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vragen of zorgvragen hebt. Als u hulp nodig hebt in de huishouding, als u hulpmiddelen nodig hebt, of vragen hebt over uitkeringen, bijzondere bijstand, vervoer enz., dan dient u dus bij de gemeente te zijn. Zij hebben zorgadviseurs bij het Zorgloket zitten. Zij brengen u snel in contact met de organisaties van uw keuze en ondersteunen u totdat uw vraag is beantwoord, als dit noodzakelijk is.

Het Zorgloket kunt u digitaal, maar ook telefonisch of persoonlijk bereiken.

Digitaal:

Ga op de computer via internet naar www.teylingen.nl. U komt dan op de website van de gemeente Teylingen. Klik op het woord “zorgadviseur” (rechts in de kolom). Daar vindt u vervolgens alle informatie en producten.

Hebt u zelf geen computer ? U kunt hiervoor ook terecht in de bibliotheken en bij de computerpleinen. Ook in de bibliotheek Warmond op de woensdagmiddag.

Telefonisch:

Bel de gemeente: 0252-783300 en vraag naar een zorgadviseur.

Persoonlijk:

Het loket van de zorgadviseur is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het adres is gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.
Indien u niet in staat bent zelfstandig naar de gemeentewinkel te komen, dan kunt u gebruik maken van “Service op Maat”. U krijgt dan de kosten van de regiotaxi vergoed. Informeer hier naar.

Mantelzorgondersteuning

De gemeente Teylingen telt vele mantelzorgers. Mensen die langere tijd zorgen voor zieken of gehandicapten in hun directe omgeving. Het kan dan gaan om een zieke partner, ouder, kind, een buurman of vriendin. Wellicht bent u ook mantelzorger.

Mantelzorgers kunnen nu ook bij ons terecht voor o.a. advies, bemiddeling bij diverse hulpmogelijkheden, gespreksgroepen, cursussen en trainingen. Leny Noteboom is hiervoor vanaf 1 januari 2012 werkzaam bij Welzijn Teylingen.

Voor vragen kunt u haar bereiken op dinsdag en woensdag op telefoonnummer 0252-231805 of via e-mail aan Leny Noteboom