Ouderenadviseurs

Namens het bestuur mag ik de drie nieuwe ouderenadviseurs in Teylingen van harte feliciteren met het behalen van hun certificaat. Henk Brouwer, Joke Vos en Huub Cloosterman (zie foto) hebben heel wat energie gestoken in de cursus en kunnen terugkijken op een intense training. Binnen KBO-regio Duin- en Bollenstreek worden plannen gemaakt over de inzet van alle ouderenadviseurs. We hopen dat we in samenwerking met Welzijn Teylingen onze adviseurs breed kunnen inzetten.


Rijbewijs verlengen

Rijbewijskeuring

Ons nieuwe adres is :
Stichting MediPartners Nederland
Dorpskantoor De Burgt (naast de grote kerk)
Burgemeester Koomanslaan 1 (2e etage)
2231 DA Rijnsburg.

Voor afspraken uitsluitend met onderstaand telefoonnummer.
071-5728434
Er zijn geen wachttijden.

Onze prijzen:
keuring B/E en 75 jaar en ouder 25 euro
voor leden ouderenbond 20 euro
Groot rijbewijs
Vrachtwagen,Taxi,Bus 4
Stichting MediPartners Nederland


Welkombijeenkomst voor nieuwe en jonge leden

Verslag welkombijeenkomst voor nieuwe en jonge leden

Donderdagavond 12 oktober had KBO Teylingen een avond georganiseerd om nieuwe leden en jongere senioren kennis te laten maken met de KBO. De bijeenkomst vond plaats in De Oude Tol Partycentre in Sassenheim.
Rond 50 personen waren aanwezig op deze welkombijeenkomst. Wij waren blij met deze opkomst. De koffie stond klaar en om half acht starten we met een presentatie over de 2 pijlers van de KBO, Activiteiten en Belangenbehartiging. Tot slot, een korte toelichting op de website van KBO Teylingen.
De meeste aanwezigen hadden wel al kennis gemaakt met enkele activiteiten. Belangenbehartiging blijkt een redelijk onbekend fenomeen. Het aanwezig zijn door bestuursleden, daar waar beleid gemaakt wordt en uitvoering aan wordt gegeven, vroeg om uitleg. Contacten met de wethouder, met Welzijn Teylingen, deelnemen in een overleg over de Regiotaxi, in gesprek met een stuurgroep in SassemBourg, vertegenwoordiging in het Adviesplatform WMO en Jeugd en de thema-middagen rond wonen, welzijn en zorg zijn zo enkele activiteiten die belangenbehartiging inhouden.
In het tweede deel van de avond werden de aanwezigen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over een aantal onderwerpen die met de KBO te maken hebben. Je kunt hierbij denken aan de Ouderenadviseurs en Hulp bij belastingaangifte, bestuurstaken, hand- en spandiensten, etc. Het waren geanimeerde gesprekken. Leden konden zich ook aanmelden om deel te nemen aan activiteiten of mee te praten over inhoudelijke onderwerpen, zoals b.v. waar richten wij ons op als KBO, wat is belangrijk voor onze leden.
Om 21.30 uur werd de avond afgesloten. We kijken er met een goed gevoel op terug. In 2018 zijn we van plan deze avond te herhalen met weer nieuwe en jonge leden.

Dick Voerman, Wim van Kampen, Lia Oostdam