Verschijningsdatums KBO-PCOB MAGAZINE

Nadat de samenwerking tussen de UNIE KBO en de PCOB tot stand is gekomen en er een gezamenlijk kantoor voor het hoofdbestuur in Utrecht is gekomen is er nu ook een gezamenlijk magazine.
KBO leden ontvangen het magazine gratis.

23 januari 2018jan/feb. nummer
20 februari 2018maart nummer
27 maart 2018april nummer
24 april 2018mei nummer
29 mei 2018juni nummer
26 juni 2018juli/augustusnummer
21 augustus 2018september nummer
25 september 2018oktober nummer
23 oktober 2018november nummer
11 december 2018december/januari nummer

Gelijktijdig met de bezorging van het KBO-PCOB magazine vindt de bezorging van de nieuwsbrieven plaats.