KBO-PCOB VOORDEEL

KBO-PCOB VOORDEEL
Voor de leden van KBO-PCOB is er voordeel te behalen op diverse producten en/of diensten. Om deze met ledenvoordeel te bestellen moet u lid van KBO-PCOB zijn. Daarvoor is er een koppeling gemaakt met de ledenadministratie.
De eerste keer zullen leden zich moeten aanmelden met hun KBO-lidnummer en postcode. Zie hiervoor uw KBO-pasje (de laatste 5 cijfers) of het lidnummer opvragen bij het secretariaat van uw KBO afdeling.
Overzicht
Raadpleeg de website KBO-PCOB voordeel voor een overzicht van de mogelijkheden!!