Rijbewijskeuring
Personen die een rijbewijs hebben moeten vanaf hun 75e levensjaar elke 5 jaar een medische keuring ondergaan alvorens zij een verlenging van het rijbewijs krijgen. Leden van de KBO krijgen voor de daaraan verbonden kosten een reductie op de prijs.
Er zijn een paar spelregels:
• Regel het op tijd in verband met wachtlijsten. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.
• U heeft een Eigen Verklaring nodig, u kunt deze kopen bij de gemeente. Deze dient u na volledige invulling te sturen aan het CBR, t.a.v. medische administratie Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK. Het is ook mogelijk met de computer een eigen verklaring aan te vragen via www.cbr.nl.
• Tot uw 75e is, op het moment dat uw rijbewijs verloopt, een medische keuring niet noodzakelijk. Daarna is een verklaring nodig van een arts,
• Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig;
• Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
Kijk voor uitgebreide informatie op www.cbr.nl (rijgeschiktheid/ rijbewijs op hogere leeftijd).
Procedure via de computer.
Met u digipas het formulier opvragen via mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
Medisch verklaring aanvragen, klein of groot rijbewijs of 75 +.
Invullen en terug sturen.
Vervolgens wachten op de medisch verklaring die u nodig heeft voor de keuringsarts. Dit kan soms weken duren. Kijk hiervoor regelmatig in uw inbox van uw computer.
Meebrengen naar de keuring.
Een origineel formulier van uw apotheker ook als u geen medicijnen gebruikt. Zonder dit formulier kunt niet gekeurd worden.
Een klein beetje urine in officieel potje (bij de huisarts of apotheker verkrijgbaar). Geen andere potjes (kunnen bacteriën in zitten) dan geen goede controle mogelijk.
De bril waarmee u autorijdt.
Uw rijbewijs.
Medische gegevens die van belang zijn (bv. brief oogarts, specialist)
Kosten keuring
Voor het rijbewijs B/E en 75 jaar en ouder € 27.50
Voor leden van een oudere bond € 22.50
Voor het grote rijbewijs ,bus ,taxi. € 45.00
Voor leden € 40,00
Voor keuringen kunt u terecht op het volgende adres:
Stichting MediPartners Nederland
Dorpskantoor De Burgt (naast de grote kerk)
Burgemeester Koomanslaan 1 (2e etage)
2321 DA Rijnsburg.
Voor afspraken uitsluitend met telefoonnummer 071-5728434.